a67手機電影
您現在的位置: 首頁 > 綜藝 > 時事開講2013
時事開講2013
  • 地區:香港
  • 導演:未知
  • 主演:姜聲揚 安東 王若麟
  • 上映:2013
  • 更新:2013-12-26
2.0 2.0
(7人評價過此片)
下載列表
[第001集_預告]
[第002集_預告]
[第003集_預告]
[第004集_預告]
[第005集_預告]
[第006集_預告]
[第007集_預告]
[第008集_預告]
[第009集_預告]
[第010集_預告]
[第011集_預告]
[第012集_預告]
[第013集_預告]
[第014集_預告]
[第015集_預告]
[第016集_預告]
[第017集_預告]
[第018集_預告]
[第019集_預告]
[第020集_預告]
[第021集_預告]
[第022集_預告]
[第023集_預告]
[第024集_預告]
[第025集_預告]
[第026集_預告]
[第027集_預告]
[第028集_預告]
[第029集_預告]
[第030集_預告]
[第031集_預告]
[第032集_預告]
[第033集_預告]
[第034集_預告]
[第035集_預告]
[第036集_預告]
[第037集_預告]
[第038集_預告]
[第039集_預告]
[第040集_預告]
[第041集_預告]
[第042集_預告]
[第043集_預告]
[第044集_預告]
[第045集_預告]
[第046集_預告]
[第047集_預告]
[第048集_預告]
[第049集_預告]
[第050集_預告]
[第051集_預告]
[第052集_預告]
[第053集_預告]
[第054集_預告]
[第055集_預告]
[第056集_預告]
[第057集_預告]
[第058集_預告]
[第059集_預告]
[第060集_預告]
[第061集_預告]
[第062集_預告]
[第063集_預告]
[第064集_預告]
[第065集_預告]
[第066集_預告]
[第067集_預告]
[第068集_預告]
[第069集_預告]
[第070集_預告]
[第071集_預告]
[第072集_預告]
[第073集_預告]
[第074集_預告]
[第075集_預告]
[第076集_預告]
[第077集_預告]
[第078集_預告]
[第079集_預告]
[第080集_預告]
[第081集_預告]
[第082集_預告]
[第083集_預告]
[第084集_預告]
[第085集_預告]
[第086集_預告]
[第087集_預告]
[第088集_預告]
[第089集_預告]
[第090集_預告]
[第091集_預告]
[第092集_預告]
[第093集_預告]
[第094集_預告]
[第095集_預告]
[第096集_預告]
[第097集_預告]
[第098集_預告]
[第099集_預告]
[第100集_預告]
[第101集_預告]
[第102集_預告]
[第103集_預告]
[第104集_預告]
[第105集_預告]
[第106集_預告]
[第107集_預告]
[第108集_預告]
[第109集_預告]
[第110集_預告]
[第111集_預告]
[第112集_預告]
[第113集_預告]
[第114集_預告]
[第115集_預告]
[第116集_預告]
[第117集_預告]
[第118集_預告]
[第119集_預告]
[第120集_預告]
[第121集_預告]
[第122集_預告]
[第123集_預告]
[第124集_預告]
[第125集_預告]
[第126集_預告]
[第127集_預告]
[第128集_預告]
[第129集_預告]
[第130集_預告]
[第131集_預告]
[第132集_預告]
[第133集_預告]
[第134集_預告]
[第135集_預告]
[第136集_預告]
[第137集_預告]
[第138集_預告]
[第139集_預告]
[第140集_預告]
[第141集_預告]
[第142集_預告]
[第143集_預告]
[第144集_預告]
[第145集_預告]
[第146集_預告]
[第147集_預告]
[第148集_預告]
[第149集_預告]
[第150集_預告]
[第151集_預告]
[第152集_預告]
[第153集_預告]
[第154集_預告]
[第155集_預告]
[第156集_預告]
[第157集_預告]
[第158集_預告]
[第159集_預告]
[第160集_預告]
[第161集_預告]
[第162集_預告]
[第163集_預告]
[第164集_預告]
[第165集_預告]
[第166集_預告]
[第167集_預告]
[第168集_預告]
[第169集_預告]
[第170集_預告]
[第171集_預告]
[第172集_預告]
[第173集_預告]
[第174集_預告]
[第175集_預告]
[第176集_預告]
[第177集_預告]
[第178集_預告]
[第179集_預告]
[第180集_預告]
[第181集_預告]
[第182集_預告]
[第183集_預告]
[第184集_預告]
[第185集_預告]
[第186集_預告]
[第187集_預告]
[第188集_預告]
[第189集_預告]
[第190集_預告]
[第191集_預告]
[第192集_預告]
[第193集_預告]
[第194集_預告]
[第195集_預告]
[第196集_預告]
[第197集_預告]
[第198集_預告]
[第199集_預告]
[第200集_預告]
[第201集_預告]
[第202集_預告]
[第203集_預告]
[第204集_預告]
[第205集_預告]
[第206集_預告]
[第207集_預告]
[第208集_預告]
[第209集_預告]
[第210集_預告]
[第211集_預告]
[第212集_預告]
[第213集_預告]
[第214集_預告]
[第215集_預告]
[第216集_預告]
[第217集_預告]
[第218集_預告]
[第219集_預告]
[第220集_預告]
[第221集_預告]
[第222集_預告]
[第223集_預告]
[第224集_預告]
[第225集_預告]
[第226集_預告]
[第227集_預告]
[第228集_預告]
[第229集_預告]
[第230集_預告]
[第231集_預告]
[第232集_預告]

【時事開講2013的劇情簡介】

節目《時事開講》被《新周刊》譽為15年來中國最有價值的電視節目。評論員曹景行更取得《新周刊》公布的15年來中國最有價值的電視節目主持人殊榮。   眼觀四路,看透時局背后。啟動智慧,以理性觀點作精準預測。耳聽八方,貫通世界脈絡,《時事開講》為您權威解讀時事。   時事開講乃時事評論節目,石齊平、何亮亮等針對當前最熱門的新聞話題,與主持人以精辟見解及不凡口才,對國際和兩岸的重大事件、突發新聞,從華人的角度與視野作出分析評論,并展望事態發展的狀況,請來相關專家,深入討論事件的真相及內幕,為觀眾提供更多的
快三全能必中计划软件